320 DE LOCURI LA BUGET PENTRU CICLUL III – STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

Guvernul a aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2015-2016. Planul de admitere prevede 320 de locuri bugetare pentru doctorat (în creştere cu 17 faţă de anul 2014). Din numărul total de locuri, 307 au fost repartizate pentru doctoratul ştiinţific, iar 13 – pentru doctoratul profesional.

Potrivit ministrului în exerciţiu al educaţiei, Maia Sandu, în cazul planului de înmatriculare aprobat, a intervenit o modificare semnificativă comparativ cu perioada de pînă la aprobarea Codului educaţiei. ”Locurile la doctorat nu mai sînt aprobate pe instituţii şi specializări, aşa cum se proceda în trecut, ci pe domenii mari ale ştiinţei. Acestea urmează a fi distribuite de autorităţile publice centrale competente, în baza criteriilor de performanţă ştiinţifică, instituţiilor de învăţămînt superior care organizează programe de doctorat prin competiţie între şcolile doctorale autorizate provizoriu de către Agenţia Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP)”, a menţionat Maia Sandu.

Locurile pentru studii superioare de doctorat au fost repartizate pentru 6 domenii ştiinţifice, în conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice: Ştiinţe ale naturii; Ştiinţe inginereşti şi tehnologii; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe sociale şi economice; Ştiinţe umaniste.

La determinarea cifrei finale de locuri destinate studiilor superioare de doctorat s-a ţinut cont de mai mulţi factori, inclusiv necesarul de cadre de pe piaţa muncii; rezultatele şi relevanţa studiilor; ponderea cadrelor cu titluri ştiinţifico-didactice în fiecare domeniu ştiinţific; capacitatea instituţională a Şcolilor doctorale etc.

Locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii pentru ciclul III – studii superioare de doctorat – vor fi stabilite de către Şcoala doctorală autorizată provizoriu, cu informarea Ministerului Educaţiei.

În următoarea etapă, la propunerea ANACIP, Guvernul urmează să aprobe lista şcolilor doctorale autorizate provizoriu. În prezent, sînt depuse 45 de dosare ale şcolilor doctorale din partea a 18 instituţii de învăţămînt superior, consorţii şi parteneriate cu instituţiile de cercetare-inovare.