„11” CONSIDERENTE PENTRU MARELE PROFESOR VLADIMIR POTLOG

Profesorul universitar Vladimir Potlog, istoric de vocaţie, om de o cultură deosebită, intelectual de elită, este figura emblematică a sistemului universitar din spaţiul pruto-nistrean de la mijlocul sec. XX – începutul sec. XXI. S-a născut la 1 august 1927, în comuna Sineşti, plasa Corneşti, judeţul Bălţi, Basarabia, într-o familie de ţărani gospodari. A fost printre puţinii istorici care nu au plătit tribut timpului şi a format cîteva generaţii de profesori şi savanţi. A reuşit să se impună graţie erudiţiei, artei oratorice şi exigenţei faţă de nivelul de pregătire al studenţilor. Merită respectat şi considerat o adevărată valoare naţională în domeniul educaţiei şi ştiinţei din următoarele considerente:

Potlog 2 copy.jpg

Profesorul Vladimir Potlog alături de promoţia anului 1961 la monumentul lui Mihai Eminescu.
Arhiva familiei Potlog.

 1. Are cea mai longevivă carieră didactică universitară din Republica Moldova: a conferenţiat în mediul universitar din 1953 pînă în 2011.
 2. În activitatea pedagogică din în­văţămîntul superior a ţinut permanent cursul normativ de istorie antică universală, cursuri speciale şi auxiliare: „Originea şi evoluţia creştinismului în Imperiul Roman”,„Cronologie istorică”, „Istoriografia istoriei antice”.La Fa­cultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova a ţinut cursuri normative: „Istoria Greciei şi a Romei Antice”, „Istoria evrei­lor în Antichitate”.
 3. A fost profesorul preşedinţilor de ţară, de parlament, miniştrilor, viceminiştrilor, ambasadorilor, profesorilor, savanţilor, scriitorilor, jurnaliştilor etc.
 4. A ştiut să evite impactul nemijlocit al politicului în domeniul ştiinţei istorice prin predarea cursurilor de istorie antică, predilecţia fiind cultura Greciei Antice.
 5. A pus accentul pe educaţia estetică, deontologică şi etică în formarea tinerilor specialişti.
 6. Prin darul narativ deosebit cu care este înzestrat a dezvoltat imaginaţia audienţilor prin deplasarea lor virtuală în trecutul istoric, lucru deosebit de important, în mod special în perioada regimului totalitar sovietic cînd puţini îşi puteau permite să viziteze fizic marile civilizaţii ale lumii – Grecia, Egiptul.
 7. Deşi a deţinut şi funcţii administrative (prorector [1974–1983] şi decan [1983–1989] la Universitatea de Stat din Moldova) a considerat că menirea s-a principală este cea de profesor, căreia i s-a dedicate cu multă abnegaţie şi dăruire.
 8. Deşi a fost un Profesor exigent faţă de studenţi, aceştia l-au respectat şi onorat. Au fost cazuri cînd unii studenţi, deşi au picat examenele de mai multe ori, în final i-au zis mulţumesc deoarece i-a învăţat să înveţe. Secretul a constat în faptul că a văzut în fiecare student o personalitate unică şi nu le-a ştirbit din respectul uman, ci a tins să le cultive dragostea faţă de Carte şi Istorie.
 9. Este un Om de înaltă ţinută morală şi spirituală.
 10. Poetul-academician Dumitru Matcovschi (1939–2013), absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filologie (promoţia 1961), l-a apreciat înalt şi i-a consacrat o poezie-imn: „Pe noi profesorul Vladimir Potlog / Cu limba lui fără pereche; / Istoria antică, veche / El ne citea; / Roman era de Roma cînd ne povestea; / Era ca fierul, sau ca piatra, / Cînd ajungea la Cleopatra... / La lecţiile lui – un dor / Trăiam, mereu înălţător; / Adevăraţi studenţi – credeam / în mamă, tată şi în neam / Şi din străbuni latini veneam”.
 11. La 1 august Marele Profesor Vladimir Potlog a sărbătorit ziua de naştere. La mulţi ani, Domnule Profesor!

Dr. Ion XENOFONTOV,
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei